Elvärmare Aqua HL 3-15kW Pahléns

Elvärmare Aqua compact 3-18kW Pahléns

Elvärmare Compact 3-18kW Pahléns

Elvärmare Pahléns

Värmeväxlare Aqua MEX Pahléns

Värmeväxlare Hi-Flow 13-75kW Pahléns

Värmeväxlare Hi-Flow titanium 28-75kW Pahléns

Pahlén poolvärmepump Calidi XP

Värmeväxlare 40 Kw Rostfri

Värmeväxlare