Garantier

Produktgaranti spabad

Garantier gäller från inköpsdatum under förutsättning att instruktioner avseende installation och drift följts enligt bruksanvisning.
Spa skall vara placerat på en helt jämn och hård yta, anlagd för att klara aktuell belastning. Våra spabad är avsedda för privat bruk och garantierna gäller inte vid kommersiell användning.

Garantin gäller inte för skador orsakade av frost i rörsystem, pump eller värmare. Ej heller vid yttre åverkan, eller handhavande fel.

Förbrukningsartiklar som lampor, filter och dylikt innefattas inte av garantin. Spabadets lock skall alltid ligga på då karet inte används.

VID KLORNING AV SPA SKA SPABADETS LOCK ALLTID VARA ÖPPET.

GARANTIVILLKOR

2 ÅRS MATERIALGARANTI PÅ POOL OCH POOLTAK, INNEBÄR ATT KUNDEN FÅR NYA RESERVDELAR, INSTALLATIONSKOSTNAD INGÅR EJ.

GARANTIN GÄLLER EJ VID:

Felaktig installation, ej följt installationsanvisningar/manualer.
Handhavande fel
Slitagedelar, lampor, packningar, filterpatroner, axeltätningar o.dyl.
Frysskador
Deformation/missfärgning/blekning pga felaktigt användande av kemikalier – klor, pH, alkanitet o.dyl.
Skador/deformationer orsakade av yttre åverkan.
Strömsvikt, strömspikar, blixtnedslag e.dyl.
Felaktig viktbelastning.
Snö- eller stormrelaterade skador.
Skador som uppstått pga metallutfällning.
Force Major
2 års garanti på övrig utrustning. Dock ej normala förslitningsdetaljer som glödlampor, packningar, axeltätningar och dylikt. Ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömspikar eller andra yttre orsaker.
Korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. Om produkten modifieras gäller ej heller garantin. Garantin gäller ej heller frysskador.

Garantin gäller ej vid felaktig installation, eller installation som utförts av icke auktoriserad installatör.

REKLAMATION

Vid eventuell skada eller fel på produkt skall det reklameras så snart felet upptäcks eller inom skälig tid. Vid reklamation måste produkten lämnas eller skickas till Poolkemisten för kontroll/reparation innan ny eller reparerad produkt lämnas/skickas tillbaka. Kunden står själv för frakten tillbaka till Poolkemisten om felet inte är vårt. Vid reklamation skall retursedel användas, kontakta Poolkemisten.

Mottagning av gods
Gods skall kontrolleras och dolda skador och/eller saknat gods ska anmälas till Transport-företaget och Poolkemisten inom 7 dagar för att reklamationen skall gälla. Behåll alltid gods/emballage tillgängligt för eventuell besiktning.

Returer
Vid retur av gods görs ett returavdrag på 25%. Returfrakt betalas av kunden och godset skall returneras i oskadat originalemballage. Special/måttbeställningar kan ej returneras.

Ångerrätt

Enligt konsumentlagen.