Tips & råd

Våröppning av pool

OBS! Tänk på att öppna poolen innan det är 10 grader i vattnet.

 • Stäng bottenplugg i sandfilter och stäng tömningspluggar på cirkulationspumpen.
 • Kontrollera att alla slangar är kopplade och åtdragna, även eventuellt värmepumpskopplingar. Återinstallera eventuellt
 • poolbelysning/poolbelysningar om de blivit släppta till poolbotten.
 • Fyll poolen till ovankant skimmer
 • Fyll cirkulations pumpen med vatten och starta systemet, kan behövas att upprepas 1-2 gånger.
 • Eventuellt kan sandfilter behöva luftas genom att man skruvar ut manometern tills det kommer vatten och sedan skruvas tillbaka.
 • ”Backwash” 1-3 minuter och ”Rinse” 1-3 minuter, glöm ej att slå från strömmen vid varje lägesändring på sandfiltret. Vid behov fyll på mer vatten i poolen, minimum halva skimmerhöjden.
 • Kontrollera och eventuellt justera alkaniteten och pH, tillsätt sedan
 • chockklor, anti-algmedel och flockningsmedel. Låt verka 12-24 timmar. Därefter följs normalt skötselschema för klorering mm.
 • Dammsuga poolen och vid behov rengör vattenlinjen.
 • Rengör pooltak eller annan pooltäckning.
 • Kontrollera era pooltillbehör, håvar, borstar mm

Vinterstängning av pool

 • Vinterstängning av poolen bör ske när vattentemperaturen är under 10 grader. Dammsug poolen och rengör vattenlinjen på linern.
 • Kontrollera pH värde och vid behov justera till 7,2 – 7,5.
 • Tillsätt Super boost (chockklor) och Super blue (algmedel) alternativt Winter Clean som även konserverar vattenkvalitén och ger bättre värden vid öppning på våren.
 • Ha full cirkulation i 12-24 timmar. ”Backwash” 1-3 minuter, kör ”Rinse” 1-3 minuter så blir sanden/glaset i sandfiltret är så rent som möjligt.
 • Sänk vattennivån under inlopp eller enligt pooltillverkarens rekommendationer. Starta cirkulationspumpen 10-15 sekunder för att tömma skimmer och rörsystem.
 • Koppla bort eventuell värmepump, töm och spola rörsystemet rent med vattenslang och ställ den frostfritt. Se till att värmepumpen är helt tömd på vatten. Är poolbelysningen monterad mindre än 60 cm under poolkant kan ni lossa lampinsatsen och lägga den på botten av poolen för att undvika frysskador, är poolbelysningen installerad på 60-80 cm djup kan ni låta lampan vara monterad då det sällan fryser så djupt i södra Sverige.
 • Öppna tömningskranar/skruvar på cirkulationspump och sandfilter och se till att de är helt tömda på vatten. Släpp unioner på cirkulationspump och sandfilter och ställ de frostfritt. Har ni cirkulationspump och sandfilter nersänkt i mark rekommenderas att man kopplar in en frostvakt för att undvika frysskador.
 • Täck poolen ordentligt, med plåtar eller annan form av vintertäckning. Hör gärna med oss om olika alternativ.
 • Spola av era pooltillbehör såsom sommar täckning, håvar mm och låt dem torka innan vinterförvaring.
 • Klart.

Spaskötsel

 • Vid uppstart eller vattenbyte skall vattnet alltid fyllas via filtersystemet utan filter.
 • Montera filtret/filtren när spabadet är fyllt till rätt vattennivå.
 • Slå på strömmen till spabadet, systemuppstarten tar ca 6 min, därefter startar spabadet
 • Öppna alla jets och ställ in önskad temperatur.
 • Det tar ca 24 timmar innan önskad badtemperatur är uppnådd.
 • Chockklorera enligt anvisning på förpackningen.
 • Tillsätt ”No Scale” enligt anvisning på förpackningen.
 • Om vattnet är oklart tillsätt ”Bright and Clear” enligt anvisning på förpackningen.
 • Mät och justera alkanitet och pH värdet vid behov.

OBS! Låt alltid minst halva locket vara öppet i ca 20 minuter vid klorering så blir slitaget mindre på locket.

Vattnet bör bytas 4 gånger per år och vid vattenbyte bör man rengöra rörsystemet med ”Biofilm Cleaner” för att få bort biofilm i rörsystemet, därigenom förlänger man livslängden på spabadet. pH och Alkaniteten bör kontrolleras 1-2 gånger per vecka och justeras vid behov.

Dosering före och efter bad
Sunwac 12 skall tillföras före och efter bad enligt dosering på burken.
Vanligtvis 1 före och 1 efter bad.
Spachock skall tillföras 1-3 gånger per vecka enligt dosering på burken.
Vanligtvis 1 skopa per gång.

Övrig skötsel
Spabadets filter bör rengöras 2 gånger per vecka den första tiden. Därefter bör man spola av filterna1 gång per vecka, 1-2 gånger per månad bör filterna rengöras i “Filter Clean” lösning i 12-24 timmar och sedan sköljas noga med

vattenslang eller dusch. Man kan även sätta in filterna i diskmaskin på avspolningsprogram utan några medel och sedan spola av dem noga med vattenslang eller dusch.

Vid uppkomst av rand inne i karet torkas den bort med fuktad mjuk trasa. Använd gärna “Spa Clean Spray” för enklare användning.

Vid vartannat vattenbyte kan man med fördel torka av insida med “Spa Cleaning Spray” eller “Clensing Cream” och polera upp insidan med “Beauty Polish” för att bibehålla en hög finish.

Att tänka på
Alltid duscha före bad då hudkrämer, lotion, deodorant och hårprodukter kan påverka vattenkvalitén negativt.

Vid problem
Kolla under “Problemlösaren” i Spacare katalogen, kontakta oss om problemet kvarstår.

Våra samarbetspartners