Från:
17900:-

Magnapool system Zodiac

Skapar ett kristallklart vatten i poolen

MagnaPool-systemet skapar ett mjukt, skonsamt och kristallklart poolvatten. En stor fördel är att poolvattnet ger minskad irritation för hud och ögon.
Detta beror på att MagnaPool-systemet avsevärt minskar halten av illaluktande bundet klor (kloraminer) i poolvattnet. Minskningen av kloraminer är störst jämfört med traditionell klorbehandling, men till och med 40% lägre jämfört med användning av en saltklorinator.
Välbeprövat och patenterat magnesium- baserat vattenreningssystem.

Baserat vattenreningssystem

MagnaPool-systemet består av tre delar; MagnaPool Hydroxinator iQ, MagnaPool MInerals samt Crystal Clear.
MagnaPool-systemet är miljövänligt och upprätthåller en mer stabil pH-balans i poolvattnet jämfört med övriga vattenbehandlingsmetoder.
Kontakta Poolkemisten för mer info.Vill du ha mer information?


Vårt mål är att ha den bästa service och den bästa kvalitén till det bästa priset


Kontakta oss