Från:
399:-

SANIKLAR SUNFLOK MAGIC ROLLS

Finns i varianter: • 8 x 1,25 kg

Ett sandfilter fungerar optimalt när pool vattnet hela tiden tillförs flockningsmedel. Saniklar SunFlok Magic Rolls är ett långsamt lösligt flockningsmedel som läggs i skimmerkorgen och doseras under några dagar.
Produkten samlar de partiklar i vattnet som är så små att de inte fångas upp i sandfiltret till större flockar som fastnar i sandfiltret. Flockarna med partiklar tas enkelt bort från filtret vid backspolning.
Produkten kan användas i alla pooler med glas- eller sandfilter, oavsett om man använder klorhaltiga eller klorfria skötselmedel.
Se video för ytterligare instruktioner.


Saniklar SunFlock Magic Rolls
Artikelnummer EAN-nummer Produkt
0416 5709730204164 Saniklar SunFlok Magic Rolls – 8 x 1,25 kg

Se mer i bruksanvisningen


Vårt mål är att ha den bästa infon, servicen och den bästa kvalitén till det bästa priset. Ring 040-49 49 94 eller maila: info@poolkemisten.se


BRUKSANVISNING